Tähelepanu!

III veerandi lõpp on peagi käes!

Meenutame, et õpilastel on kodust kooli toodud isiklikke rõivaid, jalatseid, spordivarustust, (suuski, kelke, uiske). Palume koolist koju viia rõivad ja jalanõud ning suusad, kelgud ja uisud, mida uuel veerandil tõenäoliselt enam vaja ei lähe.

III veerandi viimasel nädalal on tunniplaanis ka mõned ümberkorraldused.

Esmaspäeval tähistame aktuse ja viktoriiniga emakeelepäeva, enne aktust ja pärast viktoriini toimuvad tunniplaanijärgsed tunnid.

Teisipäeval ja kolmapäeval toimuvad tunnid tunniplaani alusel.

Neljapäeval kehtib muudetud tunniplaan, info muudatuste kohta edastatakse klassijuhatajate ja aineõpetajate poolt, koolipäev kestab tavapärases pikkuses.

Ka reedene koolipäev lõpeb tavapärasel ajal, toimuvad kõik tunniplaanis märgitud tunnid.  Pikapäevarühm lõpeb reedel  kell 15.00, pikapäevaeinet veerandi viimasel päeval ei pakuta.