Teade

Mõne päeva jooksul korraldame koolis talgud – iga klass koos õpetajaga korrastab ühe ainetunni jooksul kooliümbruse maa-ala. Kaasame õpilased jõukohastesse tegevustesse peenarde, hekkide ja muru korrastamisel. Töövahendid ja kindad anname kasutada kooli poolt!