Oru Põhikool võtab vastu uusi õpilasi!

Avaldus esitada koos õpilase sünnitunnistuse koopiaga (ning väljavõttega õpilasraamatust ja tervisekaardist).

Avalduse kooli astumiseks saab täita vestluse käigus direktoriga, samuti saame kohapeal teha koopia sünnitunnistusest.