Oru Põhikooli ringid

Ringide töö praegu käivitub ning täismahus töötavad ringid alates 12.septembrist. Ringide plaanis võib tulla muudatusi, kui nimekirjadesse ei registreeru piisav arv õpilasi (vähemalt 8 – 10 õpilast), jooksvatest muudatustest teavitame, märkides ära muudatuse kuupäeva. Palume lapsevanemal esitada avalduse oma lapse ringides osalemise kohta. Palume avalduse saata direktorile aino@orukool.edu.ee.

 Jalgpall, treener Pelle Pohlak

I – III klassile reedeti kell 12.30 – 13.15

IV – VII klassile teisipäeviti kell 15.15 – 16.00 ja reedeti kell 13.25 – 15.05

Kabe, juhendaja Jaan Urgas

I – V klassile esmaspäeviti kell 13.25 – 14.10

Lastekoor, juhendaja Tiina Mihkelson

V – IX klassile kolmapäeviti kell 14.20 – 15.05

Male, juhendaja Jaan Urgas

I – III klassile esmaspäeviti kell 14.20 – 15.05

VII – IX klassile esmaspäeviti kell 15.15 – 16.00

I – VI klassile teisipäeviti kell 14.20 – 15.05

Mudilaskoor, juhendaja Tiina Mihkelson

I klassile teisipäeviti kell 12.30 – 13.15

II klassile teisipäeviti kell 13.25 – 14.10

III – IV klassile neljapäeviti kell 12.30 – 13.15

Rahvatants, juhendaja Meeli Tõnismaa

I klassile neljapäeviti kell  12.30 – 14.10

V – VI klassile neljapäeviti kell 14.20 – 16.00

VIII – IX klassile reedeti kell 14.20 – 16.00

Saalihoki, treener Marina Feinman

II – IV klassile esmaspäeviti kell 14.20 – 15.05

V – IX klassile esmaspäeviti kell 15.15 – 16.00 ja kolmapäeviti kell  15.15 – 16.00

Võrkpall, treener Agur Asperk

I – IV klassile esmaspäeviti kell 16.00 – 17.15 ja neljapäeviti kell 13.30 – 15.00

V – IX klassile esmaspäeviti kell 17.15 – 18.30, teisipäeviti kell 16.00 – 17.30 ja                                    neljapäeviti kell 15.00 – 16.30

Koostöös heade partneritega alustavad Oru Põhikoolis ka robootika ja judo.
Robootika tunnid 1. – 2. klassile saavad alguse alates 19. septembrist esmaspäeviti kell 13.25 – 14.55 ja alates 12 septembrist esmaspäeviti 6. klassile ning vanematele kell 14.55 – 16.30.
Judo treeningud toimuvad alates 9. septembrist teisipäeviti ja reedeti kell 13.25 – 15.05.