Teade

Kuna on tulnud küsimusi sõidusoodustuste kohta, siis esitame määruse, millest saate lugeda kehtivatest sõidusoodustustest ning sõidukaartide taotlemisest Kose vallas. Juhime tähelepanu, et esmase taotluse esitab kool.

Sõidusoodustusi ja sõidukaarte puudutav määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/419032014007