Austatud lapsevanemad

Olete oodatud kuulama ja kaasa mõtlema teemal

“Aktiivsus- ja tähelepanuhäire – mida see tähendab ja keda see segab”

26. aprillil algusega kell 18.00 Oru Põhikoolis.
Teemat käsitleb Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse eripedagoog Marina Kuuseoja.