Õpilaste vastuvõtt

Võtame vastu õpilasi I – IX klassi!

Kooli I klassi õppima asumiseks palume esitada avalduse ja  sisseastuja isikut tõendava dokumendi ning lisaks II – IX klassis õpingute jätkamiseks kinnitatud klassitunnistuse, kinnitatud väljavõtted õpilasraamatust ja tervisekaardist.

Dokumentide toomiseks palume aja eelnevalt kokku leppida telefonitsi või e-kirjaga.

Kohtumiseni Oru Põhikoolis!