Pikapäevarühma info

Palume pikapäevarühma avalduse esitada hiljemalt 5. septembril 2017. a. e-posti aadressile aino@orukool.edu.ee.