Oru Põhikooli esindajad Kose valla lauluvõistlusel

Žürii otsusel esindavad Oru Põhikooli
Kose valla lauluvõistlusel 7.aprillil:

Katriin Randorg, 
Rain Thomas Tuttelberg
Helery Rachel Mahla,
Helena Pedaste,
Karina Jürgens,
Sass Jürmann,
Anastassia Korn,
Liisa Lusti,
Karmen Tarre.

Okas kurku!