Lugupeetud lapsevanemad

10. aprillist õppeaasta lõpuni kestab pikapäevarühm kella 15.15-ni.
Õpilased, kes ootavad bussi või lähevad ringidesse pärast kella 15.15, saavad jätkuvalt aega veeta nii koolis kui ka raamatukogus ja noortetoas. Koolis olevate õpilaste üle on tagatud üldine järelvalve kuni koolipäeva lõpuni.

Lugupidaamisega
Aino Saava