Eelinfo pikapäevarühma töökorralduse kohta

Viimast korda toitlustatakse pikapäevarühma õpilasi neljapäeval, 24. mail. Alates 25. maist ei toimu
pikapäevrühma ega ka pikapäevarühma toitlustamist.
Õpilased, kes ootavad bussi, saavad rahulikult aega veeta koolimajas. Koolis olevate õpilaste üle on
tagatud järelevalve. Samuti toimuvad jätkuvalt kõik ringitunnid ja treeningud.

Kaunist kevade jätku soovides
Aino Saava