Teade

Annan teada, et seoses muudatusega õpilaste arvus ning võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõike 1, on alates 01.09.2018 eelmise õppeaasta I A ja I B klass liidetud üheks II klassiks; klassis õpib 22 õpilast ning klassijuhatajaks on õp Kristi.

Lugupidamisega

Aino Saava