Pikapäevarühma avalduste vastuvõtmine

Palume pikapäevarühma avalduse esitada hiljemalt 7. septembril 2018. a. e-posti aadressile aino@orukool.edu.ee.