Detsembri eelinfo

Õppe- ja huviürituste plaan täieneb jooksvalt, kõige värskem info klasside või
kooliastmete õppetegevustest on e-koolis ja kooli kodulehel.

Esmaspäeval, 10. detsembril on Oru Põhikool seoses töötajate koolitusväljasõiduga
avatud kella 15.00-ni. Palume õpilastel sel päeval varem koju minna. Need õpilased,
kes peavad bussi ootama, saavad oma aega järelevalve all sisustada noortetoas. Ka
pikapäevarühm kestab 10. detsembril kella 15-ni. Ringide toimumise kohta 10.
detsembril annavad täpsustavat infot ringijuhid.

I – IV klassi õpilaste jõulupidu – talvekontsert toimub neljapäeval, 20. detsembril
kell 17.00 – 18.30 Oru külakeksuse saalis. Jõulupeo järel toimub klassijuhatajatund ja
siis jäävad I – IV klassi õpilased koolivaheajale, st reedel nemad enam kooli ei tule.

V – IX klassi õpilaste jõuluhommik toimub reedel, 21. detsembril kell 8.30 – 11.00.
Muuhulgas valmistavad V – IX klassi õpilased jõuluhommikuks ette ühised
esinemised ja etteasted. Jõuluhommiku ja klassijuhatajatunni järel jäävad
koolivaheajale V – IX klassi õpilased. Info transpordi korralduse kohta jõulueelsel
viimasel koolipäeval edastame täiendavalt.

Rahulikku talveootust soovides

Aino Saava