Kiidame!

Oru Põhikooli 8. klassi õpilased Marcus, Marek, Henri olid edukad
Kesk-Harjumaa digioskuste võistlusel.

26 võistkonna hulgast saavutati tubli 8. koht.

PALJU ÕNNE!