Head vanemad!

Anname teada, et alates esmaspäevast, 27. maist pikapäevarühma enam ei toimu. Toimuvad ringitunnid ja avatud on Oru noortekeskus, aega saab veeta ja vajadusel bussi oodata ka koolimajas ning raamatukogus. Koolis on õpilaste üle tagatud järelevalve õppepäeva lõpuni.

Muudatus on tingitud asjaolust, et kaks viimast koolinädalat toovad kaasa erisusi võrreldes seni kehtinud päeva- ja tunniplaaniga. Muudatustest teavitatakse jooksvalt e-kooli kaudu ning klassijuhatajate vahendusel.