Oru Põhikoolis õppima asumise info

Soovi korral kohtuda või esitada dokumente lapse õppima asumiseks Oru Põhikooli I-IX klassis, palume eelnevalt ühendust võtta e-kirjaga kool@orukool.edu.ee

Kosutavat suvepuhkust ning kohtumiseni septembris!