Head õpilased ja lapsevanemad

Paari päeva pärast saab täis kaks kuud hoopis teist moodi elamist, õppimist ja õpetamist. See uus ja huvitav olukord pole olnud lihtne meile kellelegi.
Täname ja tunnustame nii õpilasi kui toetavaid vanemaid suure töö eest, mida olete distantsõppe perioodil teinud. 

2019/2020 õppeaasta lõpetamine Oru Põhikoolis

1.- 8. klass

Alates 18. maist jätkub distantsõpe kuni käesoleva õppeaasta lõpuni. 
Distantsõpe jätkub arvestuslike lõimivate projektõppe ülesannetega.
Kontaktõpe kuni 10-liikmelistes rühmades toimub ainult õpivõlgnevusega või tuge vajavale õpilasele. Kool saadab ajakava e-kooli kaudu ja e-kirja teel hiljemalt 15. maiks. 

9. juunil kell 11.00 toimub virtuaalne õppeaasta lõpuaktus.

9. klass

Põhikooli lõpueksameid sel õppeaastal ei toimu.
9. klassi õppetöö jätkub distantsõppena kuni 29. maini.
1.-12. juunini toimub täiendav õppetöö (vajadusel).

Täpsem info 9. klassi lõpuaktuse kohta selgub juuni algul.
Infot jagab klassijuhataja.