Eelkool

Järgmiste eelkooli tundide kuupäevad:

2. märts – eelkooli tund toimub Oru Lasteaia ruumides;

16. märts;

30. märts.

Kõik tunnid algavad kell 09.30 Oru Põhikoolis.

Eelkooli õpetaja: Kerly Heero – kerly@orukool.edu.ee