Koolikorraldus alates 17.maist

Head lapsevanemad ja õpilased!


Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on alates 17. maist lubatud kõik õpilased kooli.

Nakkuse leviku vältimiseks kehtivad jätkuvalt riiklikult kehtestatud ranged reeglid.
Haridus- ja Teadusministeerium, 28.04.2021 juhiste järgi peavad siseruumides kaitsemaski kandma nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Jääme terveks ja loodame, et saame õppeaasta lõpetada tavaõppes!

Valitsuse otsuste ja juhistega saab tutvuda veebilehel www.kriis.ee.
Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.

Tervitades
Oru Põhikooli juhtkond