12.-15.10. 2021 on Oru Põhikooli kõik õpilased distantsõppel

Head lapsevanemad ja õpilased!

Konsulteerides Terviseameti ning Haridus-ja Teadusministeeriumiga ja lähtuvalt nende soovitustest ning kokkuleppel koolipidajaga, läheb Oru Põhikool ajavahemikul 12.-15.10 üle distantsõppele.
See on vajalik, koroonaviiruse leviku pidurdamiseks.

Planeeritud väljasõidud kolmapäeval, neljapäeval ja reedel on edasi lükatud.
Tunnid toimuvad eritunniplaani alusel. Tunniplaani saadame homme hommikuks Stuudiumisse.
Homme hommikul kell 8.30 ole oma klassi distantsõppe tunnis. 1.-4.klass saavad oma tunniplaani homme 1. tunni ajal kell 8.30 algavas veebitunnis.
Kui tervislik seisund ei võimalda tundides osaleda, siis palume teavitada sellest klassijuhatajat.
Kellel on vaja veebitundideks infotehnoloogilisi vahendeid, siis koolist on võimalik laenutada. Andke oma soovist teada timo.nikitin@orukool.edu.ee ja t6nis@orukool.edu.ee.

 

Suur tänu mõistva suhtumise eest!
Olge terved!
direktor Timo Nikitin ja õppejuht Krista Saadoja