Rahulolu uuring HEV laste vanematele ja nendega töötavale personalile

Rae Vallavalitsus koostöös Kiili, Raasiku, Kose ja Jõelähtme Vallavalitsusega on loomas haridusliku erivajadusega (HEV) lastele piirkondlikku õppe- ja nõustamiskeskust. Oleme alustanud HEV-laste õppe korralduse arengusuundade mõtestamist ja disainimist, keskuse kontseptsiooni loomist.

Lähtume kõikides haridusasutustes kaasava hariduse põhimõtetest – tugispetsialistid on kohapeal, vastavalt vajadusele oleme loonud eriklasse ja rakendame muid tugimeetmeid. Siiski on nii praegu, kui tulevikus tuge vajavaid õpilasi, kes erivajaduse spetsiifikast tulenevalt vajavad teistsugust õpi- ja kasvukeskkonda, kui tavakool ja -lastead seda võimaldavad. Meie eesmärgiks on luua keskus, kus on loodud sobiv õpikeskkond koos toetavate teenustega just neile erivajadustega lastele, nende vanematele ja õpetajatele ning kuhu on koondatud spetsialistide võrgustik, kes pakuvad täiendavaid tugiteenuseid piirkonna lastele ja peredele.

Koostöös Tallinna Ülikooliga viime lapsevanemate, õpetajate ning tugispetsialistide seas läbi rahulolu uuringu, mis annab meile olulise sisendi praegusest olukorrast ning ootustest ja ettepanekutest nii meie olemasolevatele haridusasutustele kui loodavale keskusele.

Küsimustikud on avatud kuni 12. detsembrini 2021.

 

Link lastevanemate küsitluse täitmiseks:

https://forms.gle/tSuvWU2q5Y4GuW3j6

Link personali küsitluse täitmiseks:

https://forms.gle/qJjLFBch5i6cEUqNA

 

Heade soovidega

Kadri Tiis abivallavanem hariduse ja kultuuri alal

Kose Vallavalitsus

6339307

Kadri.tiis@kosevald.ee

HEV lapsevanemate fookusgrupi intervjuu

Head Kose valla lapsevanemad

Rae Vallavalitsus koostöös Kiili, Raasiku, Kose ja Jõelähtme Vallavalitsusega on planeerimas haridusliku erivajadusega (HEV) laste piirkondlikku õppe- ja nõustamiskeskust.
Seoses sellega toimuvad HEV laste vanematega fookusgrupi intervjuud 3. novembril kell 18.00-20.00 Rae Kultuurikeskuses.
Palume osalemine registreerida hiljemalt 28. oktoobriks. Registreerimislingi leiate allolevalt kutselt.

 

Heade soovidega
Kadri Tiis
abivallavanem hariduse ja kultuuri alal
Kose Vallavalitsus

Distantsõppe jätkumine 18.10-22.10

Head lapsevanemad ja õpilased!

Konsulteerides Terviseameti ning Haridus-ja Teadusministeeriumiga ja lähtuvalt nende soovitustest ning kokkuleppel koolipidajaga, on Oru Põhikool ajavahemikul 18.-22.10 jätkuvalt distantsõppel.
See on vajalik, koroonaviiruse leviku pidurdamiseks.
Tunnid toimuvad tunniplaani alusel. Tunniplaani ja klasside lingid saadame reedel, 15. oktoobril Stuudiumisse.
Toidupakkide info tuleb hiljemalt esmaspäeval.
Kui tervislik seisund ei võimalda tundides osaleda, siis palume teavitada sellest klassijuhatajat.
Kellel on vaja veebitundideks infotehnoloogilisi vahendeid, siis koolist on võimalik laenutada. Andke oma soovist teada timo.nikitin@orukool.edu.ee ja t6nis@orukool.edu.ee.
Püsige terved!
Direktor Timo Nikitin ja õppejuht Krista Saadoja

12.-15.10. 2021 on Oru Põhikooli kõik õpilased distantsõppel

Head lapsevanemad ja õpilased!

Konsulteerides Terviseameti ning Haridus-ja Teadusministeeriumiga ja lähtuvalt nende soovitustest ning kokkuleppel koolipidajaga, läheb Oru Põhikool ajavahemikul 12.-15.10 üle distantsõppele.
See on vajalik, koroonaviiruse leviku pidurdamiseks.

Planeeritud väljasõidud kolmapäeval, neljapäeval ja reedel on edasi lükatud.
Tunnid toimuvad eritunniplaani alusel. Tunniplaani saadame homme hommikuks Stuudiumisse.
Homme hommikul kell 8.30 ole oma klassi distantsõppe tunnis. 1.-4.klass saavad oma tunniplaani homme 1. tunni ajal kell 8.30 algavas veebitunnis.
Kui tervislik seisund ei võimalda tundides osaleda, siis palume teavitada sellest klassijuhatajat.
Kellel on vaja veebitundideks infotehnoloogilisi vahendeid, siis koolist on võimalik laenutada. Andke oma soovist teada timo.nikitin@orukool.edu.ee ja t6nis@orukool.edu.ee.

 

Suur tänu mõistva suhtumise eest!
Olge terved!
direktor Timo Nikitin ja õppejuht Krista Saadoja

Eelkooli info

Eelkooli tunnid toimuvad 2 korda kuus kolmapäeviti kell 10.30-11.00. Esimene kohtumine toimub 13. oktoobril. Esimese tunni materjalid ja vahendid antakse kooli poolt.

Virtuaalkonverents lapsevanematele ja õpetajatele

Meie ühiskond seisab silmitsi laste vaimse tervise kriisiga. Selleks, et õppida oma lapsi senisest veelgi paremini kuulama ja märkama, korraldame juba järgmisel laupäeval, 18. septembril kell 10.00-17.00 tasuta virtuaalkonverents lapsevanematele ja õpetajatele, mis kannab nime „Suhtete mõjust lapse arengule“.

Mida rohkem me üksteisega räägime ja päriselt üksteise jaoks kohal oleme, seda tervemad on meie suhted ja seda õnnelikumad on meie lapsed.

Just täna avalikustame kõik konverentsil esinejad ja kinnitame, et neil kõigil on väga oluline roll perede vaimse tervise toetamisel.

Kolm suurepärast esinejat, kellest me selle konverentsi ootuses veel kuulnud ei ole, on:

 • Liina Rukki – ideaalse karjääri coach
 • Kalle Hallik – sõltuvusnõustaja
 • Kati Orav – visuaalne praktik ja haridusinnovaator

TASUTA virtuaalkonverents
lapsevanematele ja õpetajatele toimub 18.09.2021
“Suhete mõjust lapse arengule”

image

Konverentsil esinevad tuntud ja tunnustatud oma ala eksperdid;

 • laulja, kirjanik ja inspireerija Mihkel Raud
 • inimsuhete dünaamikaid tundev terapeut ja konstellöör Kadri Riisik
 • vanemlusmentor Tanel Jäppinen
 • JES Kirjastuse looja ja tegevjuht Jesper Parve ning kirjanik ja kunstnik Mari Ojasaar
 • sõltuvusnõustaja Kalle Hallik
 • visuaalne praktik ja haridusinnovaator Kati Orav
 • ideaalse karjääri coach Liina Vettik

Ettekannetes tuleb juttu:

 • harmoonilisest suhtest
 • oma partneri kui ka laste kuulamisest
 • enda ja teiste päritolupere austamisest
 • Kaassõltuvus suhetes – abimees probleemide vaiba alla pühmiseks?
 • kuidas vältida olukorda, et üle öö on sul kodus justkui ära vahetatud laps?
 • Kuidas joonistamise kaudu lastega paremaid suhteid luua?
 • Kuidas olla enesekindlam lapsevanem ja kaaslane?

NB! Ära muretse kui Sul ei õnnestu 18.09 virtuaalkonverentsil osaleda. Konverents on salvestatud ja saad järelvaatamise soetada peale sündmusele registreerumist.

Heade mõtetega ja toreda koosloomiseni

Lilian Promet ja Kristi Jõeorg

Meaningful Talks