Detsembri eelinfo

Õppe- ja huviürituste plaan täieneb jooksvalt, kõige värskem info klasside või
kooliastmete õppetegevustest on e-koolis ja kooli kodulehel.

Esmaspäeval, 10. detsembril on Oru Põhikool seoses töötajate koolitusväljasõiduga
avatud kella 15.00-ni. Palume õpilastel sel päeval varem koju minna. Need õpilased,
kes peavad bussi ootama, saavad oma aega järelevalve all sisustada noortetoas. Ka
pikapäevarühm kestab 10. detsembril kella 15-ni. Ringide toimumise kohta 10.
detsembril annavad täpsustavat infot ringijuhid.

I – IV klassi õpilaste jõulupidu – talvekontsert toimub neljapäeval, 20. detsembril
kell 17.00 – 18.30 Oru külakeksuse saalis. Jõulupeo järel toimub klassijuhatajatund ja
siis jäävad I – IV klassi õpilased koolivaheajale, st reedel nemad enam kooli ei tule.

V – IX klassi õpilaste jõuluhommik toimub reedel, 21. detsembril kell 8.30 – 11.00.
Muuhulgas valmistavad V – IX klassi õpilased jõuluhommikuks ette ühised
esinemised ja etteasted. Jõuluhommiku ja klassijuhatajatunni järel jäävad
koolivaheajale V – IX klassi õpilased. Info transpordi korralduse kohta jõulueelsel
viimasel koolipäeval edastame täiendavalt.

 

Rahulikku talveootust soovides

Aino Saava

Maleringi sõpruskohtumine Jõõpre koolis / Google Photos

Teisipäeval, 27. novembril käisid Oru Põhikooli maleõppe õpilased 7. klassist (lisaks 2 õpilast 8. klassist – edukad krossimehed ja Oru staar-maletajad Kenny ja Kevin) kohtumas Jõõpre Kooli maletajatega. Jõõpre lapsed olid küll natuke nooremad, seevastu maleringis rohkem käinud.
Algselt võttis meid vastu kohalike maleringi juhendaja Eleri Tehvanus, koolimaja tutvustas majandusjuhataja Rait Pruul ja maletajaid käis tervitamas ka direktor Mati Sutt. 
Kuigi koolilapsi on Jõõpres vähem kui Orus, siis koolimaja on pea kaks korda suurem ja õpilastel kõik võimalused edukaks õppetööks.
Sõpruskohtumisel said kooli esindanud 11 õpilast mõlemalt poolt mängida 4 vooru. Külalislahkust kasutasime ära ja õnnestus siis seekord Oru lastel Jõõpre võistlejaid võita tulemusega 27,5 – 16,5. Jõõpre Kooli on oodata veebruaris vastukülaskäigule, seniks treenime edasi.
Kõik 4 matši suutsid seekord võita kolm Oru õpilast – Kenny ja Kevin Vahter ning Kennet Saarloo.
Õpetajate malelahing jäi seekord viiki 1-1.

Teisipäeval, 20. novembril kell 17.30 toimub raamatukogu koosolekusaalis loeng teemal “Iseseisev laps – tulevane liider” lastevanematele. 

 

Oru Põhikooli maletajad Häädemeestel / Google Photos

06.11.2018 toimus Häädemeeste Keskkoolis sõpruskohtumine males.
Oru võistkonnas olid seekord Kevin, Uku, Kenny, Marcus, Imre, Kaur ja Birgit.
Pärast pikka sõitu võttis meid vastu külalislahke direktor Aule Kink, kes pakkus meile 
maitsvat einet ja tutvustas koolimaja.
Siis oligi aeg maletama asuda ja seekord soosis võidujumalanna Nike külalisi.
Orukatel õnnestus 9-5 parem olla. Vastukülaskäiku on oodata uuel aastal ja seniks tuleb ikka
treenida, sest vastased ihkavad oma tulemust parandada.
Maleüritus oli super ja osalejatele väga meeldis!
Täname külalislahkeid võõrustajaid ja ootame kohtumist uuel aastal Orus!
Lisatud fotod..

Jaan Urgas
Oru Põhikool
Matemaatika- ja maleõpetaja

Eelkooli tunnid toimuvad Oru Põhikoolis õp Kaisa Kivi juhendamisel sel aastal veel 21. novembril ja 19. detsembril kell 10.20-11.00.

Koolivaheaja kergejõustiku treening toimub teisipäeval 23. oktoobril algusega kell 13.00 kõikidele osalejatele korraga.

“PEATU, VAATA, VEENDU!”

Sellenimelise projektiga on liitunud Oru Põhikooli 5.-6. klassi õpilased.

Projekti käigus vesteldakse liiklusohutusest ja kaardistatakse ohtlikumad kohad Oru Põhikooli lähiümbruses. Ohtlike kohtade juurde (näiteks ülekäigurajad, ristmikud, bussipeatuste juures) markeeritakse värviga sõnum “PEATU, VAATA, VEENDU”. Selle projektiga kutsuvad õpilased kõiki liiklejaid üles tähelepanelikkusele ja ohutule liiklemisele. 

NB! Õpilased markeerivad ohtlikke kohti koos juhendava õpetajaga 17., 18. ja 19. oktoobril.

PEATU, VAATA, VEENDU! / Google Photos

Täiendused ringide plaanis!

(muudetud 12.10.2018)

 Huviringide plaan 2018/2019. õppeaastal 

 

Piisava huvi korral alustavad uued ringid, palume soovi korral registreeruda allpool oleva vormi kaudu.

 

Rahvatants (algklassid), pühapäeviti alates 7. oktoobrist, aeg täpsustub, kui ringi alustamiseks registreerub vähemalt 12 huvilist.

Looduse uurimise ring (I – IV klass), kolmapäeviti alates 3. oktoobrist, kell 14.30 – 16.00 (tähelepanu: esimesel korral on tasuta lahtine tund, omaosalus on 10 eurot kuus õpilase kohta).

Vehklemine (kõik soovijad alates III klassist), teisipäeviti 14.30 – 16.00 ja neljapäeviti kell 14.30 – 16.00 (ajad võivad veel veidi muutuda).

 

Robootika, alates oktoobrist, nädalapäev ja aeg täpsustub registreerumise tulemusena, robootika gruppide suurus on 6 – 8 õpilast.

Robootika algajatele (I – II klass, õpilased, kes pole varem robootikas osalenud).

Robootika jätkajatele (III – IV klass, õpilased, kes on varem robootikas osalenud).

Robootikaõpetaja Kaisa juhib tähelepanu asjaolule, et ta ootab robootikaringidesse õpilasi, kes on huvitatud programmeerimise algteadmiste omandamisest ning kes suudavad poolteist tundi järjest keskenduda mõtlemisele ja tegutsemisele; robootika ei ole legodega mängimine.

 

I õppeviiendik on peagi lõppemas. Ajavahemikul 15.10.2018-19.10.2018 on koolis ja klassidel plaanis erinevaid õppeüritusi.

Infot toimuva kohta edastame e-kooli kaudu klassijuhatajate ja/või huvijuhi vahendusel.

I õppeviiendiku viimane päev on tavapärase pikkusega ja tunnid toimuvad tavatunniplaani järgi. Pikapäevarühm toimub, ent pikapäevatoitlustamist me ei korralda (kool võõrustab kodutütarde ja noorkotkaste laagrilisi 19.-21. oktoobril).