Dokumendid

Oru Põhikooli avalikud dokumendid

Oru Põhikooli põhimäärus. Loe
Oru Põhikooli arengukava. Loe
Oru Põhikooli õppekava. Loe

Oru Põhikooli korrad

Oru Põhikooli kodukord.  Loe
Oru Põhikooli arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord. Loe
Arvutiklassi kasutamise kord. Loe
Kehalise kasvatuse tundide kodukord. Loe
Oru Põhikooli vastuvõtu üldised tingimused ja kord ja Lisa

 

Oru Põhikooli üldised nõuded loovtööle ja referaadile  Loe

Oru Põhikooli blanketid

Soovituslik puudumistõendi blankett. Lae alla
Avaldus kooli astumise kohta. Lae alla
Avaldus koolist lahkumise kohta. Lae alla
Avaldus ringis osalemiseks Lae alla

Oru Põhikooli pikapäeva avaldus. Lae alla

Kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid koolide tegevuse kohta

PGS.  Loe
Põhikooli riiklik õppekava.  Loe
Koolivaheajad.  Loe