Dokumendid

Oru Põhikooli avalikud dokumendid

Oru Põhikooli põhimäärus. Loe
Oru Põhikooli arengukava. Loe
Oru Põhikooli õppekava. Loe
Oru Põhikooli dokumendiregistri alates 01.09.2022 leiad SIIT
Oru Põhikooli töökorralduse reeglid Loe

Oru Põhikooli korrad

Oru Põhikooli kodukord.  Loe
2022/2023. õa üldtööplaan.  Loe
Oru Põhikooli käitumisjuhend COVID- 19 viiruse ennetamiseks ja
juhtumi korral. Loe
Oru Põhikooli arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord. Loe
Arvutiklassi kasutamise kord. Loe
Kehalise kasvatuse tundide kodukord. Loe
Oru Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava Loe
Oru Põhikooli isikuandmete töötlemise kord. Loe
Oru Põhikooli vastuvõtu üldised tingimused ja kord ning lisa
Oru Põhikooli kirjalike tööde juhend. Loe

Oru Põhikooli blanketid

Soovituslik puudumistõendi blankett. Lae alla
Avaldus kooli astumise kohta. Lae alla pdf fail või docx fail
Avaldus koolist lahkumise kohta. Lae alla pdf fail või docx fail
Avaldus ringis osalemiseks. Lae alla / elektrooniline avaldus
Oru Põhikooli pikapäeva avaldus. Lae alla / elektrooniline avaldus
Õpilaspileti tellimise avaldus. Ava
Õpilase välisreisile minemise avaldus. Lae alla
Tervisealane info ja nõusolekuleht lapsevanematele. Lae alla

Kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid koolide tegevuse kohta

PGS. Loe
Põhikooli riiklik õppekava.  Loe
Koolivaheajad. Loe