Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

Olavi Randorg – lastevanemate esindaja – olavi.randorg@gmail.com

Aive Aun – lastevanemate esindaja

Natalja Kolesova – lastevanemate esindaja

Marika Mae – õpetajate esindaja

Dagmar Mustonen – lastevanemate esindaja

Rainer Saggor – lastevanemate esindaja

Haiti Jürmann – lastevanemate esindaja

Kalle Talioja – vilistlaste esindaja

Joonatan Arm – õpilasomavalitsuse esindaja

Tiit Mae – kooli pidaja esindaja