Hoolekogu

Kose Vallavalitsuses kinnitatud hoolekogu liikmed
Kinnitatud Kose Vallavalitsuse korraldusega 17.10.2017 nr 408

 

Aive Aun – lastevanemate esindaja – aiveaun@hot.ee

Janno Jõffert – Kose vallavolikogu esindaja Oru Põhikooli hoolekogus

Natalja Kolesova – lastevanemate esindaja

Marika Mae – õpetajate esindaja – marika008@gmail.com

Tiit Mae – kooli toetava organisatsiooni esindaja  – 021nmg@gmail.com

Dagmar Mustonen, lastevanemate esindaja, Oru Põhikooli hoolekogu sekretär – dagmar.mustonen@gmail.com

Olavi Randorg – Oru Põhikooli hoolekogu esimees

Rainer Saggor – lastevanemate esindaja – segens@hot.ee

Margus Suumann – lastevanemate esindaja, Oru Põhikooli hoolekogu aseesimees – suumannid@gmail.com

Kalle Talioja – vilistlaste esindaja – kalle@sks.ee