Juhtkond

direktor: 60 79 148
õppealajuhataja, õpetajate tuba: 60 79 136

Aino Saava  – direktor ja matemaatikaõpetaja – aino@orukool.edu.ee
Marika Mae – huvijuht ning inglise keele ja kunstiõpetuse õpetaja marika008@gmail.com
Reelika Lehtla  – sekretär ja tugiõpetaja – reelika@orukool.edu.ee 
Krista Saadoja – õppealajuhataja , klassi- ja inimeseõpetuse õpetaja – krista@orukool.edu.ee