Majanduspersonal

Oru Põhikooli majanduspersonal:

Leelo Ludvi – majandusjuhataja – leelo@orukool.edu.ee
Lia Feiman – kokk – lia@orukool.edu.ee,  51 937 463
Merike Kõusson – abikokk
Anneli Braun – abikokk
Ruth Kukk – koristaja
Siiri Sarapik – koristaja
Vivian Tomson – koristaja
Allar Rohtsaar – aednik