Õpetajad

e-post: kool@orukool.edu.ee
direktor: 60 79 148
õppejuht, õpetajate tuba, sekretär: 60 79 136

Kontaktid:

Juhtkond:
Aino Saava  –
direktor ja matemaatikaõpetaja – aino@orukool.edu.ee
Krista Saadoja – õppejuht , klassi- ja inimeseõpetuse õpetaja – krista@orukool.edu.ee
Marika Mae – huvijuht ning inglise keele ja kunstiõpetuse õpetaja marika008@gmail.com
Reelika Lehtla  – sekretär ja tugiõpetaja – reelika@orukool.edu.ee 

Õpetajad:

Ruth Aguraiuja – klassiõpetaja – ruth.aguraiuja@gmail.com
Elina Ankertau – eripedagoog ja tugiõpetaja – elinaankertau@orukool.edu.ee
Kristi Arjakse – klassi- ja matemaatikaõpetaja –  kristi@orukool.edu.ee
Marina Feinman – kehalise kasvatuse ja käsitööõpetaja –  femari@hot.ee
Anvar Hansson – tööõpetuse õpetaja – anvar1223@hot.ee
Madis Kesküla – kehalise kasvatuse ja tööõpetuse õpetaja – madis@orukool.edu.ee
Tauno Kibur – ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – tauno.kibur@gmail.com
Kaisa Kivi – klassi- ja matemaatikaõpetaja –  kaisakivi05@gmail.com 
Tiina Mihkelson – muusikaõpetuse õpetaja – tiina.mihkelson@mail.ee
Kristiina Raud – sotsiaalpedagoog – kristiina@kose.ee
Tõnis Reinik – haridustehnoloog – t6nis.reinik@gmail.com
Raine Savolainen – füüsika- ja keemiaõpetaja – raine1@hot.ee
Reet Suurkask – eesti keele ja kirjanduse õpetaja – kasereet@gmail.com
Jaan Urgas – matemaatikaõpetaja –  jaan.urgas@mail.ee
Elina Veering – eesti keele ja inglise keele õpetaja –  elinaveering@gmail.com
Heli Viiul – loodusõpetuse- geograafia- ja bioloogiaõpetaja – heliviiul@gmail.com