Lastevanemate üldkoosolek

Koosolek toimub Oru Külakeskuse saalis 28. septembril kell 18.00-19.00.
Päevakord:
• Koolijuhi tervitus (M.-M. Aag)
• Kooli hoolekogu tegevuse kokkuvõte (hoolekogu liige)
• Eelmise õppeaasta kokkuvõte; uue õppeaasta plaanid (K. Saadoja)
• Huviharidus (M. Mae)
• Sotsiaalpedagoogi töö meie koolis (K. Raud)
• Jooksvad küsimused