Eksamid ja tasemetööd

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

Väljavõte haridus- ja teadusministri 17.05.2017 määrusest nr 17

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018
2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018
3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise keeles võõrkeelena või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
4) valikeksam inglise keeles võõrkeelena või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. juuni 2018

 

 Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018