Eksamid ja tasemetööd

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
3) valikeksam  – 10. juuni 2020. a;

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööd
1) eesti keel(kirjalik) – 12. mai 2020. a;

4. klassi tasemetöö
1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.-2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööd
1) eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

7. klassi tasemetöö
1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.-25. september 2019. a.