Eksamid ja tasemetööd

Väljavõte

Haridus- ja teadusministri 17.05.2018 määrusest nr 15

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde
õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või
inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööd
1) eesti keel(kirjalik) – 8. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö
1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööd
1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

7. klassi tasemetöö
1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.