Kooli päevakava

Oru Põhikooli päevakava

Kehtestatud Oru Põhikooli direktori käskkirjaga 20.11.2012 nr k-ü 47
Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 25 alusel

  1. Koolimaja peauks avatakse tööpäevadel kell 7.30, suletakse kell 16.30.
  2. Õppetunnid algavad kell 8.30, need kestavad 45 minutit ja toimuvad tunniplaani alusel järgmistel aegadel:

1. tund kell 8.30 – 9.15;

2. tund kell 9.25 – 10.10;

3. tund kell 10.20 – 11.05;

I pikk vahetund kell 11.05 – 11.30 (I – IV klassi õpilased söövad, V – IX klass õues/võimlas);

4. tund kell 11.30 – 12.15;

II pikk vahetund kell 12.15 – 12.40 (V – IX klassi õpilased söövad, I – IV klass õues/võimlas);

5. tund kell 12.40 – 13.25;

6. tund kell 13.35 – 14.20;

7. tund kell 14.25 – 15.10;

8. tund kell 15.15 – 16.00.

  1. Tunniplaani koostamisel võetakse arvesse õppekava tunnijaotusplaan ning nõutavad õpitulemused. Vajalikud muudatused      tunniplaanis tehakse õppeveerandite alguseks ning tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel ja e-koolis.
  2. Koolipäeva jooksul on õpilastel võimalik süüa      tasuta koolilõunat: I – IV klassi söögivahetund algab kell 11.05 ja V – IX klassi söögivahetund kell 12.15.
  3. Kell 12.40 – 16.10 töötab koolis pikapäevarühm I – IV klassi õpilastele. Pikapäevarühma võetakse õpilased vanema avalduse alusel. Pikapäevarühma õpilasi toitlustatakse, toidu eest tasuvad pered valla poolt esitatud arve alusel.
  4. Õppetundide järel on õpilastel võimalus osaleda Oru Põhikooli ringide tegevuses, nende toimumise ajad on koondatud      ringiplaani. Ringide tegevus toimub ajavahemikus kell 12.30 – 17.00 ning ringiplaan avalikustatakse kooli kodulehel.
  5. Muudatustest päevaplaanis teavitatakse eelnevalt kooli kodulehe või e-kooli kaudu, samuti koolipäeva jooksul suuliselt klassides või kirjalikult kooli stendidel.