Oru Põhikooli õpilased ülemaailmsel roheliste koolide konverentsil.