Head lapsevanemad

Kohalikud omavalitsused on saanud Põhja prefektuuri teabebüroo kirja, millega nad väljendavad oma muret noortega, kes ei pea kinni riiklikust soovitusest püsida kodus, et vähendada lähikontakte ja mitte olla koos suurtes gruppides.

Me palume Teil oma lastele rohkem rääkida ja selgitada hetkel riigis toimuvast ja eriolukorra mõistest. Selgitage rohkem viiruse ohtlikkusest meie eakamale elanikkonnale. Noored ei tunneta viiruses erilist ohtu endale aga ka mitte teistele, mistõttu palume teha selgitustööd ja neid selles ehk ka pisut segases olukorras toetada ja nendega neid teemasid arutada.

Püüdke leida hetkel kodusemaid tegevusi. Muidugi on teretulnud minna välja jalutama ja värskes õhus ringi liikuda, aga mitte kuskil kambakesi koguneda. Ole kursis, kus ja kellega sinu laps aega veedab. Kuna igasugune kogunemine on eriolukorrast tulenevalt keelatud, siis politsei kontrollib ka kogunemiskohti sagedamini.

On ülioluline praegu mõista, mille pärast on vajalik hoida distantsi ning püsida kodus! 


Kose Vallavalitsus

 

Tähtsad numbrid:

1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes
116111 – Lasteabi telefon
1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid
53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud
112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks

 5229016 – Piirkonnapolitseinik Ivo Roosimägi

Tere õpilased ja lapsevanemad

Algav distantsõppe periood on keeruline nii õpilasele, õpetajale kui lapsevanemale. Me ei tea veel täpselt, kuidas selline kaugjuhtimisel õppimine minema hakkab, kuid loodan kõigi mõistvale ja koostöisele suhtumisele. Tähtis on meeles pidada, et esmaspäevast ei alga koolivaheaeg, vaid me jätkame õppetööd.

Meie peamine infokanal on eKool ja kooli kodulehekülg. Õpilased peavad igapäevaselt jälgima õpetajate poolt sisestatud tunnikirjeldusi ja koduseid töid ning täitma nendes ette nähtud ülesandeid. Soovitame seda teha vastavalt oma tunniplaanile, et ülesanded ei kuhjuks ja jõuaksite järge pidada.

Õpetajatega kontakti saamiseks kasutage kooli kodulehelt leitavaid e-posti aadresse või eKooli. Võtke julgesti oma aineõpetajaga ühendust, kui on arusaamatusi või muresid seoses nende poolt antud ülesannetega. Head nõu saate kindlasti ka oma klassijuhatajalt.

Õpetajad on interneti teel suhtluseks kättesaadavad oma tööajal. Kui pöördute väljaspool õpetaja tööaega, siis peaks valmis olema selleks, et vastus jõuab teieni järgmisel päeval. 

Hea koolipere!

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse otsuse välja kuulutada eriolukord seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega, suletakse Oru Põhikool alates esmaspäevast, 16. märtsist õppetööks ning minnakse üle distantsõppele. See tähendab, et kõik õpilased õpivad kodus.

Õppekorralduslik info edastatakse õpilastele eKooli kaudu. 

Treeninguid ja ringitööd ei toimu. 

Edasistest otsustest teavitab Oru Põhikool avalikkust eKooli ja kooli kodulehe kaudu.

 

Lugupidamisega

Timo Nikitin

Oru Põhikooli direktor

Oru Põhikool on liitunud projektiga #ärarääma

Kampaania on loodud selleks, et pöörata tähelepanu pandipakendite sorteerimise ja taaskasutusse suunamise vajadusele. Endiselt leiavad osad pudelid ja purgid oma tee prügikasti, kus nendest kasu ei ole.  Eestis jõuab ligi 90% müüdud pandipakenditest keskkonnasõbralikult ümbertöötlemisse, ent see seis võiks olla grammike parem. Ja et see meelest ei läheks tuleb seda kasvavale põlvkonnalegi pidevalt meelde tuletada − #ärarääma.

Väldi ületarbimist ja jäätmete teket olukorras, kus see võimalik on, ent meie peamine häda peitub pigem hoolimatuses, kus pakendid jäävad ringlusesse võtmata. Plast- ja klaapudelite ning plekkpurkide puhul on tegemist olemasoleva väärtusliku materjaliga, millest tehakse päriselt uusi asju loodusvarade kallale minemata.

Vaata lisaks: https://araraama.ee/kampaania-kirjeldus/