Viimase koolipäeva erisõiduplaanid, koolivaheaja sõiduplaanid

Koondinfo:
Muudatused Kose piirkonna liinide sõiduplaanides toimuvad 23.02.2022 ja perioodil 28.02.2022-06.03.2022.

23.02.2022 väljumine kell 12:30 lisatakse liinile K1. Buss väljub Oru peatusest kell 12:30 ning sõidab marsruudil Oru – Tuhala – Otiveski – Oru – Sepa – Karla – Kose-Uuemõisa – Kose.

Seoses koolivaheajaga kehtib Kose valla liinidel 28.02.2022-06.03.2022 muudetud sõiduplaan:

Liin K1, K2, K4, K7 – koolivaheaja sõiduplaan

Liin K5, K9, K17 – peatatud

Liin K8, K10 – ei muutu

OSA 1 SP K1 K2 K4 K5 K9 üks päev 23.02.2022

OSA 1 SP K1 K2 K4 koolivaheaeg 28.02.2022-06.03.2022

OSA 2 SP K7 K8 K10 koolivaheaeg 28.02.2022-06.03.2022

Digikoristusnädal 2022

Eesti Rohelise kooli programm kutsub õpilasi, õpetajaid ja kõiki huvilisi osa võtma Digikoristusnädalast 24.-30.01.2022!

Võtame nädala jooksul ette enda digiseadmed kodus, koolis ja tööl ning korrastame enda digielu, kustutades kõik ebavajaliku infomüra ja failid, mis kuhjudes digitaalseks prügiks on muutunud. E-postkasti ummistavad reklaamkirjad, sorteerimata tuhanded udused fotod ning eri teenuste kontod tarbivad kõik energiat läbi seadmete ja andmekeskuste, kus neid hoiustatakse ja liigutatakse. Kõik need digiharjumused kuhjuvad meie elu jooksul planeeti mõjutavaks reaalseks CO2 jalajäljeks. Kui paljud nendest failidest, kirjadest, kontodest tegelikult sulle vajalikud ja säilitamist väärt on? Peale heateo keskkonnale, muudad digiprügi kustutades oma seadmed kiiremaks, turvalisemaks ja hoiad edaspidi aega kokku.

Ootame kooliklasse kampaanias osalema õpetaja toetusega, näiteks sobib teema hästi arvutiõpetusetundi. Gümnaasiumi õpilased võivad end registreerida osalema ka individuaalselt, juhul kui õpetajal ei ole võimalik juhendada. Digikoristusnädala raames ilmub igal hommikul ülesanne, mis juhib tähelepanu ühele veebikeskkonnale, asukohale või probleemile, mille korrastamisele sel päeval keskenduda ja miks. Õpetajad saavad registreerides ülesannete kava tellida ette enda e-postkasti, et õppetegevusi paremini planeerida ning ülesannete teemasid koondada tundidega sobivatele päevadele. Kooliklassidele (4.-12.klass) on lisategevuseks Kahooti viktoriin. Õpilastega osaledes on ülesanded sobilikud põhikooli teisest astmest alates, sobides noortele, kes juba iseseisvalt digiseadmetega toimetavad ja erinevaid veebikeskkondi kasutavad. Lisaks ootame osalema lasteaedade ja koolide õpetajate/töötajate kollektiive, kes saavad end kirja panna õppeasutuse meeskonnana.

OSALEMINE

  1. Pane end kirja kas klassi, õppeasutuse meeskonna (nt kooli või lasteaia õpetajate ja töötajate rühm), pere või üksikosalejana SIIN.
  2. Mõtle seadmetele, kus nädala jooksul digipuhastust teed – kas nutitelefonis, tahvelarvutis, sülearvutis või lauarvutis (nii tööl kui kodus), eriti agar digipuhastaja võib sukelduda kordamööda kõigisse.
  3. Sea sihiks kindel aeg, kui kaua saad digikoristusega selle nädala jooksul tegeleda – näiteks iga päev 15 minutit, 30 minutit või tunni-paar ning pea sellest rõõmuga kinni.
  4. Järgi igal hommikul ülesannet, mis kampaania Facebooki üritussekodulehele või Instagrami ilmub ning pane käed külge!
  5. Jaga edusamme, et koos puhtamaid seadmeid ja päid tähistada! Anna meile digikoristusnädala lõpus tagasisidevormis märku, mitu ülesannet nädala jooksul ellu viisid, kui suurest hulgast digiprügist vabanesid ja millise uue digikoristusharjumuse endaga kampaaniast kaasa võtad

AUHINNAD

Ülesandeid edukalt täitnud osalejate vahel lähevad jagamisele auhinnad, mille on välja pannud Telia Eesti ja TalTech.

  • Kõigi usinate koolide vahel loosime välja kaks komplekti põnevaid hariduslikke kaardimänge, mille on noortele loonud TalTechi IT- ja küberkaitse valdkonna teadlased. Esimene on tuntud Maffia/Libahundi mängust inspireeritud  IT-ametite mäng “Paharetid ettevõttes ehk serverid kukuvad öösiti” ja teine “CyberSeC – küberkaitse juhtumid”.
  • Üksi või perega osalevate digikoristushuviliste vahel loosime välja koostööpartner Telia poolt välja pandud kaks välist kõvaketast, et tublidel digikoristajatel oleks võimalik andmeid turvaliselt ja keskkonnasõbralikumalt tallel hoida.
  • Rohelise kooli programmiga liitunud õppeasutuste vahel loosime välja kaks lisaauhinda. Usinale õppeasutuse meeskonnale on auhinnaks loodusretk ja klassile reisitoetus keskkonnahariduslikuks väljasõiduks.

*Auhindade loosimises saavad osaleda kõik registreerunud osalejad, kes on hiljemalt 4. veebruari õhtuks jaganud tagasidevormi kaudu enda, pere, meeskonna või klassi digikoristusnädala edusamme ja muljeid.


Digikoristusnädalat 2022 korraldab Eesti Rohelise kooli programm koostöös Tartu loodusmajaga. Kampaania partneriks on Telia Eesti AS ja toetajaks Taltech. Digikoristusnädal kulmineerub suure üle-eestilise Telia Digitaalse koristuspäevaga 28.jaanuaril.
 


Lisainfo:
www.tartuloodusmaja.ee/digikoristusnadal2022
#digikoristusnädal2022

Rahulolu uuring HEV laste vanematele ja nendega töötavale personalile

Rae Vallavalitsus koostöös Kiili, Raasiku, Kose ja Jõelähtme Vallavalitsusega on loomas haridusliku erivajadusega (HEV) lastele piirkondlikku õppe- ja nõustamiskeskust. Oleme alustanud HEV-laste õppe korralduse arengusuundade mõtestamist ja disainimist, keskuse kontseptsiooni loomist.

Lähtume kõikides haridusasutustes kaasava hariduse põhimõtetest – tugispetsialistid on kohapeal, vastavalt vajadusele oleme loonud eriklasse ja rakendame muid tugimeetmeid. Siiski on nii praegu, kui tulevikus tuge vajavaid õpilasi, kes erivajaduse spetsiifikast tulenevalt vajavad teistsugust õpi- ja kasvukeskkonda, kui tavakool ja -lastead seda võimaldavad. Meie eesmärgiks on luua keskus, kus on loodud sobiv õpikeskkond koos toetavate teenustega just neile erivajadustega lastele, nende vanematele ja õpetajatele ning kuhu on koondatud spetsialistide võrgustik, kes pakuvad täiendavaid tugiteenuseid piirkonna lastele ja peredele.

Koostöös Tallinna Ülikooliga viime lapsevanemate, õpetajate ning tugispetsialistide seas läbi rahulolu uuringu, mis annab meile olulise sisendi praegusest olukorrast ning ootustest ja ettepanekutest nii meie olemasolevatele haridusasutustele kui loodavale keskusele.

Küsimustikud on avatud kuni 12. detsembrini 2021.

 

Link lastevanemate küsitluse täitmiseks:

https://forms.gle/tSuvWU2q5Y4GuW3j6

Link personali küsitluse täitmiseks:

https://forms.gle/qJjLFBch5i6cEUqNA

 

Heade soovidega

Kadri Tiis abivallavanem hariduse ja kultuuri alal

Kose Vallavalitsus

6339307

Kadri.tiis@kosevald.ee

HEV lapsevanemate fookusgrupi intervjuu

Head Kose valla lapsevanemad

Rae Vallavalitsus koostöös Kiili, Raasiku, Kose ja Jõelähtme Vallavalitsusega on planeerimas haridusliku erivajadusega (HEV) laste piirkondlikku õppe- ja nõustamiskeskust.
Seoses sellega toimuvad HEV laste vanematega fookusgrupi intervjuud 3. novembril kell 18.00-20.00 Rae Kultuurikeskuses.
Palume osalemine registreerida hiljemalt 28. oktoobriks. Registreerimislingi leiate allolevalt kutselt.

 

Heade soovidega
Kadri Tiis
abivallavanem hariduse ja kultuuri alal
Kose Vallavalitsus

Distantsõppe jätkumine 18.10-22.10

Head lapsevanemad ja õpilased!

Konsulteerides Terviseameti ning Haridus-ja Teadusministeeriumiga ja lähtuvalt nende soovitustest ning kokkuleppel koolipidajaga, on Oru Põhikool ajavahemikul 18.-22.10 jätkuvalt distantsõppel.
See on vajalik, koroonaviiruse leviku pidurdamiseks.
Tunnid toimuvad tunniplaani alusel. Tunniplaani ja klasside lingid saadame reedel, 15. oktoobril Stuudiumisse.
Toidupakkide info tuleb hiljemalt esmaspäeval.
Kui tervislik seisund ei võimalda tundides osaleda, siis palume teavitada sellest klassijuhatajat.
Kellel on vaja veebitundideks infotehnoloogilisi vahendeid, siis koolist on võimalik laenutada. Andke oma soovist teada timo.nikitin@orukool.edu.ee ja t6nis@orukool.edu.ee.
Püsige terved!
Direktor Timo Nikitin ja õppejuht Krista Saadoja

12.-15.10. 2021 on Oru Põhikooli kõik õpilased distantsõppel

Head lapsevanemad ja õpilased!

Konsulteerides Terviseameti ning Haridus-ja Teadusministeeriumiga ja lähtuvalt nende soovitustest ning kokkuleppel koolipidajaga, läheb Oru Põhikool ajavahemikul 12.-15.10 üle distantsõppele.
See on vajalik, koroonaviiruse leviku pidurdamiseks.

Planeeritud väljasõidud kolmapäeval, neljapäeval ja reedel on edasi lükatud.
Tunnid toimuvad eritunniplaani alusel. Tunniplaani saadame homme hommikuks Stuudiumisse.
Homme hommikul kell 8.30 ole oma klassi distantsõppe tunnis. 1.-4.klass saavad oma tunniplaani homme 1. tunni ajal kell 8.30 algavas veebitunnis.
Kui tervislik seisund ei võimalda tundides osaleda, siis palume teavitada sellest klassijuhatajat.
Kellel on vaja veebitundideks infotehnoloogilisi vahendeid, siis koolist on võimalik laenutada. Andke oma soovist teada timo.nikitin@orukool.edu.ee ja t6nis@orukool.edu.ee.

 

Suur tänu mõistva suhtumise eest!
Olge terved!
direktor Timo Nikitin ja õppejuht Krista Saadoja