4. oktoobril tähistame ÕPETAJATE PÄEVA.

Sel päeval (neljapäeval) toimuvad 2 esimest tundi tunniplaani alusel.

Kell 10.15 toimub aktus, 10. 30 jätkuvad tunnid klassides jagatud tunniplaani järgi. Tunde viivad läbi 9. klassi õpilased õpetajatelt saadud juhtnööride alusel.

Ringid ja pikapäevarühm toimuvad tavapäraselt.

Lp lapsevanemad!
Edastame SA Eesti Lastefondi info.

Kas Su laps on püsimatu, üliaktiivne või trotslik? Või on Su lapsel diagnoositud aktiivsus- ja tähelepanuhäire?  Sa tahad oma lapsele paremini toeks olla? Tule ATH tugirühma! . Tugirühmas ei mõisteta kedagi hukka ega kritiseerita, vaid, see on koht, kus Sind mõistetakse, kus leiad lahendusi enda probleemidele ja saad uusi teadmisi. See on Sinu aeg iseendale. Tugirühma on väga oodatud  ka õpetajad, tugiisikud, sotsiaalpedagoogid ja teised lapse kasvatamisega seotud inimesed.

Osalemine tasuta! ID kaart peab kaasas olema!

Vaata veel: www.elf.ee  

 Eesti Lastefondi ATH tugirühma kohtumised Tallinnas toimuvad 2018. aastal neljapäeviti . Tallinna vanalinnas, aadressil Lai tänav 31. Algus kell 17:.30

13.september– Kuidas õppimine kodus paremini õnnestuks? Koostöö kooli ja lasteaiaga.

11.oktoober – Aktiivsus-ja tähelepanuhäirest tingitud käitumine, mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte koolis, kodus ja lasteaias. Kuidas enda tunnetega toime tulla?

08.november – ATH lapsega söögilauas – see ei ole ainult toit. ATH lapse hommik on kogu päevale olulise tähtsusega.

06.detsember – Kuidas tõsta ATH-ga lapse enesehinnangut? Lapsevanema jõuvarude täiendamine.

Kui TeileSulle mingil põhjusel ei sobi grupinõustamine, siis võta ühendust tugirühmajuhi ja pereterapeudi Sirje Grossmann-Loot´ga tel. 51 474 40 või kirjuta sirje.grossmann-loot@elf.ee    ning me leiame aja pere- või individuaalseks nõustamiseks (eesti ja vene keeles). Eesti Lastefond asub Tallinna vanalinnas, Lai tänav 31 /uksel kell, I korrus, koridori lõpus/.

PANE MÕTE TÖÖLE

Kirjuta lugu ajalukku

Algab suur koolilugude kirjutamine.
Koostamisel on meie kooli sünnipäevaraamat.
Hakkame kirja panema naljakaid, põnevaid mälestusi, lugusid või luuletusi, mis on juhtunud sinuga, sinu sõbraga või tuttavaga meie koolis.
Ootame põnevaid ja väga erinevatel rõhuasetustel kirjutatud töid.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018.

Annan teada, et seoses muudatusega õpilaste arvus ning võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõike 1, on alates 01.09.2018 eelmise õppeaasta I A ja I B klass liidetud üheks II klassiks; klassis õpib 22 õpilast ning klassijuhatajaks on õp Kristi.

Lugupidamisega

Aino Saava

Hea koolipere, kosutavat suvist koolivaheaega!

Oru Põhikooli sööklas ja fuajees toimuvad renoveerimistööd ning kooli õpperuumides
erinevad korrastustööd. Sellest tulenevalt pääseb koolimajja raamatukogupoolsest uksest.

  • Juulis, 02.07.2018 – 29.07.2018 töötame erigraafiku alusel. Koolimaja on sel perioodil
    avatud üldjuhul kell 9.00 – 13.00.
  • 30.07.2018 – 20.08.2018 oleme avatud kell 8.00 – 14.00.

NB! Palume võimalusel vajalikud kohtumised eelnevalt telefonitsi või e-kirja teel kokku
leppida!

Eelteade: õppeaasta avaaktused toimuvad laupäeval, 1. septembril; kell 10.00 on aktus
1. ja 9. klassile, kell 11.30 toimub 2. – 8. klassi aktus.