FOTOKONKURSS – PUTUKAFOTO JAHT

Oru Põhikool kuulutab välja fotokonkursi “Putukafoto jaht”. Konkursil osalemiseks tuleb püüda pildile putukaid, nende erinevates eluavaldustes ja arengujärkudes. Foto sisu peab vastama konkursi teemale.

Osaleda võivad kõik Oru Põhikooli õpilased ja töötajad. Fotod peavad olema loodusest, enda pildistatud. Iga osaleja võib esitada kuni kümme fotot. Foto pikim külg ei tohi olla väiksem kui 2000 pikslit. Iga foto juurde tuleb märkida selle pealkiri, autori nimi ja lühike saamislugu. Konkursifotod saab saata aadressile putukajaht@orukool.edu.ee

 Konkursile saab esitada töid kuni 30. septembrini 2020.

Peale seda hindab zürii pilte erinevates kategooriates ja parimate piltide autoritele on auhinnad. Ootame rohket osavõttu ja huvitavaid hetki looduses.

Töid saab näha aadressil https://putukajaht.blogspot.com/

9.kl lõpuaktus Oru Külakeskuse saalis 16. juunil kell 16.06

Aktusele on oodatud ainult kutsutud külalised. Peredele on saalis planeeritud (koos lõpetajaga) 4 kohta.Saal avatakse 45 min enne aktust, mil võib aja veetmiseks vaadata lõpetajate kohta koostatud pildiesitlust.Lõpetajate õnnitlemine toimub õues, vihma korral leiame teise lahenduse.Küsimuste korral palume pöörduda klassijuhataja poole!

Oru Põhikooli 1.- 8.klasside

KEVADAKTUS toimub kahel päeval

suures saalis, kus toolid on asetatud malelaua põhimõttel.

Esmaspäeval, 8.juunil

kell 9.00

1.-2. klass AKTUS saalis, pärast aktust klassijuhataja tund koolimajas või õues.

NB! 3.-4.kl õpilased, kes saabuvad kooli varem, viibivad oma klassijuhatajaga koos neile määratud ruumis või kokkulepitud kohas õues.

Saali tuulutamine, desinfitseerimine

kell 10.30

3.-4. klass AKTUS saalis, pärast seda on klassijuhataja tund määratud ruumis või õues.

Teisipäeval, 9.juunil

kell 9.00

5.- 6. klass AKTUS saalis, pärast seda on klassijuhataja tund määratud ruumis või õues.

NB! 7.- 8.kl õpilased, kes saabuvad kooli varem, viibivad oma klassijuhatajaga koos neile määratud ruumis või kokkulepitud kohas õues.

Saali tuulutamine, desinfitseerimine

kell 10.30

7.- 8. klass AKTUS saalis, pärast seda on klassijuhataja tund määratud ruumis.

Õpilaste aktusel osalemine on vabatahtlik, sõltuvalt pere otsusest. Oma mitteosalemisest palume eelnevalt teavitada klassijuhatajat.

Lastel soovitame tulla kooli 15 min enne aktuse algust. Need õpilased, kes jõuavad koolibussiga varem, peavad olema koos klassijuhatajaga ainult kindlaks määratud ruumis või kokkulepitud kohas õues.

Õpilastel palume selga panna pidulik riietus, kodus korrata üle Eesti Vabariigi hümni sõnad ja viis!

Lähtuvalt olukorrast ei ole lapsevanemad ja külalised sel aastal aktusele oodatud.


Orienteeruv koolipäeva lõpp on hiljemalt kell 12.00.

Võimalusel palume laste kojuminekut korraldada kodul, kuna koolibuss sõidab tavagraafiku alusel. Tuhala poole saavad õpilased kell 11.19 liinibussiga nr 130.

Õpikute tagastamine

Kõik õpikud palume tagastada hiljemalt 5. juunil.
Iga õpilase õpikud panna eraldi kotti ja tuua raamatukogusse.
Raamatukogu on avatud järgnevatel aegadel:

E – K 8.30 – 17.00
N 11.30 – 19.00
R 8.30 – 15.00

Lugupidamisega
Direktor

Head õpilased ja lapsevanemad

Paari päeva pärast saab täis kaks kuud hoopis teist moodi elamist, õppimist ja õpetamist. See uus ja huvitav olukord pole olnud lihtne meile kellelegi.
Täname ja tunnustame nii õpilasi kui toetavaid vanemaid suure töö eest, mida olete distantsõppe perioodil teinud. 

2019/2020 õppeaasta lõpetamine Oru Põhikoolis

1.- 8. klass

Alates 18. maist jätkub distantsõpe kuni käesoleva õppeaasta lõpuni. 
Distantsõpe jätkub arvestuslike lõimivate projektõppe ülesannetega.
Kontaktõpe kuni 10-liikmelistes rühmades toimub ainult õpivõlgnevusega või tuge vajavale õpilasele. Kool saadab ajakava e-kooli kaudu ja e-kirja teel hiljemalt 15. maiks. 

9. juunil kell 11.00 toimub virtuaalne õppeaasta lõpuaktus.

9. klass

Põhikooli lõpueksameid sel õppeaastal ei toimu.
9. klassi õppetöö jätkub distantsõppena kuni 29. maini.
1.-12. juunini toimub täiendav õppetöö (vajadusel).

Täpsem info 9. klassi lõpuaktuse kohta selgub juuni algul.
Infot jagab klassijuhataja.

Tere lapsevanemad

Eriolukorra täiendava meetmena asendatakse sooja koolilõuna portsjon toidupaki vastu vajaduspõhiselt. Toidupakid koostatakse 5 nädala kaupa
Toidupaki vajadusest palume teada anda sotsiaalpedagoogile hiljemalt 6. maiks.

Sotsiaalpedagoogi kontakt on: kristiina@kose.ee Kirjas peab olema märgitud lapse nimi ja klass.

Arvestama peab sellega, et toidupakkide kohaletoimetamise organiseerimine võtab aega.

Pakkide jagamine hakkab toimuma eelkoostatud nimekirja alusel.
Pakkide jagamisel palume kinni hoida avalikus kohas ettenähtud turvanõuetest (mitte üle 2 inimese koos ja 2 m vahet ).
Loodame kõigi mõistvale suhtumisele.

Kooli juhtkond