Koolikorraldus alates 17.maist

Head lapsevanemad ja õpilased!


Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on alates 17. maist lubatud kõik õpilased kooli.

Nakkuse leviku vältimiseks kehtivad jätkuvalt riiklikult kehtestatud ranged reeglid.
Haridus- ja Teadusministeerium, 28.04.2021 juhiste järgi peavad siseruumides kaitsemaski kandma nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Jääme terveks ja loodame, et saame õppeaasta lõpetada tavaõppes!

Valitsuse otsuste ja juhistega saab tutvuda veebilehel www.kriis.ee.
Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.

Tervitades
Oru Põhikooli juhtkond

Teade

Seoses COVID 19 laialdase levikuga ning lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitustest, palume kooliruumidesse mitte siseneda. Vajadusel võtta ühendust klassijuhatajaga või majandusjuhataja Leeloga (e-post: leelo@orukool. edu.ee).

 

Oru Põhikooli juhtkond

Teade

Tere!

Palun tungivalt pöörata tähelepanu oma ja laste tervisele. Kui lapsel on ülemiste hingamisteede haigustunnused, peab jääma ta koju kuni tervenemiseni. Vajadusel konsulteerida oma perearsti või perearsti infotelefonil 1220.

Selgitage oma lastele, et ühistransporti kasutades:
– Võimaluse korral kanda maski.
– Aevastades või köhides katta suu taskuräti või varrukaga.
– Mitte puudutada palja käega käsipuud või muud pinda.
– Mitte puudutada enda nägu.
– Desinfitseerida käed esimesel võimalusel pärast ühissõidukist väljumist.
– Kui võimalik, hoida teiste sõitjatega piisavat vahemaad.
Palun mõelda kodus lastega, millised tegevused on praegu mittevajalikud, mille tegemata jätmisel saaksime piirata Covid19 levikut.

Tuletan meelde, et piiriületuse järgse liikumisvabaduse piirang kui ka koroonaviirusesse nakatunu lähikontaktsete karantiini kestvus on 10 päeva. Liikumisvabaduse piirangut saab asendada kahe testiga, millest üks tehakse vahetult pärast Eestisse tulemist ja teine mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese negatiivse tulemuse kättesaamist. Kui mõlemad testitulemused on negatiivsed, saab inimene jätkata tavapärast elu 10-päevase isolatsiooniperioodi lõppu ära ootamata. Kehtivad erisused Lätist, Leedust ja Soomest Eestisse reisimisel. (Valitsuse otsus 29.10.20)

Lisalugemist:
https://www.kriis.ee/et/eriolukord-koroonaviirus

Heade soovidega
Kooliõde Elika

Muudatused siseliinidel alates 26. oktoobrist

  • K1 nihutatakse väljumine suunal Oru – Kose 18:15->18:25.
  • Lisatakse uus väljumine suunal Kose – Tuhala – Oru – Kose kell 07:42.

    Uus buss, mis tuleb Otiveski ja Tuhala suunalt kooli, jõuab kooli juurde 8.10 paiku.

  • K2 nihutatakse väljumised suunal Kose – Vilama 14:55->15:00 ja suunal Vilama – Kose 15:25->15:30.

  • K5 muutub marsruut, enam liin ei teeninda peatust Kangru, lisanduvad peatused Kolu 1 ja Kolu 3, korrigeeritud sõiduajad.

    Vaata täpsemat joonist ja graafikuid allpool lisatud failidest. 

     2020-10-26-KOSE-K1K2K4K5K7K8K9K10K17.xlsx