Rahulolu uuring HEV laste vanematele ja nendega töötavale personalile

Rae Vallavalitsus koostöös Kiili, Raasiku, Kose ja Jõelähtme Vallavalitsusega on loomas haridusliku erivajadusega (HEV) lastele piirkondlikku õppe- ja nõustamiskeskust. Oleme alustanud HEV-laste õppe korralduse arengusuundade mõtestamist ja disainimist, keskuse kontseptsiooni loomist.

Lähtume kõikides haridusasutustes kaasava hariduse põhimõtetest – tugispetsialistid on kohapeal, vastavalt vajadusele oleme loonud eriklasse ja rakendame muid tugimeetmeid. Siiski on nii praegu, kui tulevikus tuge vajavaid õpilasi, kes erivajaduse spetsiifikast tulenevalt vajavad teistsugust õpi- ja kasvukeskkonda, kui tavakool ja -lastead seda võimaldavad. Meie eesmärgiks on luua keskus, kus on loodud sobiv õpikeskkond koos toetavate teenustega just neile erivajadustega lastele, nende vanematele ja õpetajatele ning kuhu on koondatud spetsialistide võrgustik, kes pakuvad täiendavaid tugiteenuseid piirkonna lastele ja peredele.

Koostöös Tallinna Ülikooliga viime lapsevanemate, õpetajate ning tugispetsialistide seas läbi rahulolu uuringu, mis annab meile olulise sisendi praegusest olukorrast ning ootustest ja ettepanekutest nii meie olemasolevatele haridusasutustele kui loodavale keskusele.

Küsimustikud on avatud kuni 12. detsembrini 2021.

 

Link lastevanemate küsitluse täitmiseks:

https://forms.gle/tSuvWU2q5Y4GuW3j6

Link personali küsitluse täitmiseks:

https://forms.gle/qJjLFBch5i6cEUqNA

 

Heade soovidega

Kadri Tiis abivallavanem hariduse ja kultuuri alal

Kose Vallavalitsus

6339307

Kadri.tiis@kosevald.ee