Õpiabi

Õpiabi tunnid aitavad õpilastel ainetundides paremini toime tulla. Suurt tähelepanu pööratakse kuulmis-, vaatlus- ja väljendamisoskuse ning õpioskuste arendamisele. Õpiabi tunnid toimuvad üldjuhul rühmatundidena.