Pikapäevarühm

Palume pikapäevarühma avalduse esitada hiljemalt 7. septembril 2018. a. e-posti aadressile aino@orukool.edu.ee.

Oru Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava 2018/2019. õppeaastal

1. Oru Põhikooli pikapäevarühm alustab tegevust 10. septembril 2018. aastal.

2. Oru Põhikooli pikapäevarühmas juhendatakse õpilasi õppimisel ja koduste ülesannete
täitmisel, arendatakse õpilaste iseseisva töö harjumusi ning sotsiaalseid oskusi.

3. Pikapäevarühma võetakse õpilane vastu vanema avalduse põhjal.

4. Pikapäevarühmast loobumisest või muudatustest lapse osalemises pikapäevarühmas
palume teatada kirjalikult vähemalt päev enne soovitavat muudatust.

5. Pikapäevarühma õppimis- ja puhketegevusi ning ringidesse ja koju saatmist korraldab
pikapäevarühma kasvataja.

6. Pikapäevarühma päevakava:

12.40 – 13.25 puhketund – arendavad ja mängulised tegevused (õues)
13.35 – 14.20 õppimistegevused
14.25 – 15.10 õppimistegevused
15.15 – 16.00 õppimis- ja puhketegevused (võimalusel õues); bussidele saatmine ja koju minek

 
7. Pikapäevarühma päevakavas võib olla muutusi riiklike pühade ning koolivaheaegade
eel, info muudatuste kohta edastatakse kooli kodulehel või e-kirjaga.

8. Ringide tegevuses osalevad pikapäevarühma õpilased ringiplaani ja ringide nimekirja
alusel. Ringides osalevatele pikapäevarühma õpilastele on tagatud söök.

9. Pikapäevarühma söömine on kell 14.20 – 14.30, söögi eest tasub vanem (arvestusega
60 senti toidukord) Kose Vallavalitsuse esitatud arve alusel.