Tugiteenused õpilastele

Õpilaste tugisüsteemide roll on toetada õpilaste heaolu, märgata ning  (probleemide korral) varakult sekkuda. Tugiteenuste ülesanne koolis on:

  • Toetada õpilaste teadmiste omandamise protsessi, edendada tervist ja heaolu ning osalemisvõimalusi, ennetamaks probleeme;
  • Tagada koolikollektiivis ja õpikeskkonnas soodne õhkkond, tervislikkus ja turvalisus; edendada koostööd kooli ja kodu vahel;
  • Tagada varajane sekkumine ja tugi koolis neile, kes seda vajavad;
  • Korraldada kõikidele õpilastele vajalike tugisüsteemide võrdne kättesaadavaus ja tase;
  • Toetada tugisüsteemide tõhusat, koordineeritud toimimist kooli tasandil.