Kehalise kasvatuse tunni kodukord 

Kehalise kasvatuse tunni kodukord ja ohutusnõuded tehakse õpilastele teatavaks iga õppeaasta alguses või vajadusel sagedamini ning see on täitmiseks kõigile tunnis osalejatele. 

1.Kehalise kasvatuse välitund algab rivistusega koolimaja ees. Õpilane täidab tunnis ohutus- ja kooli kodukorranõudeid.

2. Õpilane saabub tundi korrektses sportlikus riietuses, eemaldab ehted, kinnitab pikad juuksed.

3. Kehalise kasvatuse tunnis kannab õpilane spordijalatseid. Võimlatundides peavad olema puhtad sisejalanõud, mis on sobilikud sportimiseks.

4. Välitundides riietub õpilane vastavalt õhutemperatuurile ja ilmastikuoludele,et vältida külmetumist,siis suusatamise ja uisutamise ajal kannab õpilane suusamütsi ja kindaid.

5. Kui õpilasel puuduvad sportlikud riided, siis täidab ta õpetajalt saadud ülesandeid või sooritab järeltunni.

6. Pärast tundi õpilane peseb end ja vahetab riided.Paneb jalga puhtad ja kuivad sokid.

7. Haigusjärgselt kooli lubatud õpilane edastab kehalise kasvatuse õpetajale vajaliku info oma tervisliku seisundi kohta ja osaleb tunnis õpetaja antud individuaalprogrammi alusel.

8. Erivajadustega õpilane osaleb tunnis vastavalt õpetaja poolt koostatud individuaalsele õppekavale.

9. Õpilane pöördub koheselt esmaabi vajadusel õpetaja poole.

10. Tundi hilinenud õpilast võib õpetaja mitte lubada tunnis osaleda. Sel juhul jälgib õpilane tundi kõrvalt ja täidab õpetaja korraldusi.

11. Pidevalt õpetaja korraldusi eirav ja tunnidistsipliini rikkuv õpilane võidakse eemaldada tunnist või rakendada tema suhtes muid mõjutusmeetmeid.

12. Kehalise kasvatuse tunnis õpilane ei tarbi närimiskummi, maiustusi ja teisi toiduaineid. Jooke kasutab õpetaja nõusolekul. 

13.Kehalise kasvatuse tunnis ei kasutata ebatsensuurseid väljendeid. 

14.Õppeveerandi viimasel nädalal järeleaitamistunde ei toimu.