Eelkool

Eelkooli tunnid toimuvad 21. novembril ja 19. detsembril kell 10.20-11.00

Oru Põhikooli eelkooli töökorraldus

1. Oru Põhikooli eelkooli viiakse läbi koostöös kohaliku lasteaiaga. Eelkooli tundidesse
on oodatud eelneval kokkuleppel ka koolipiirkonna kodused lapsed.

2. Eelkooli tunnid toimuvad üldjuhul üks kord kuus oktoobrist aprillini ja tunde koolis
juhendab klassiõpetaja.

3. Eelkooli tund on osa alusharidusest, selle eesmärgiks on teadmiste, oskuste, vilumuste
ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus
ja koolis.

4. Eelkooli tundide kuupäevad 2018/2019. õppeaastal on 17. oktoober, 21. november, 19.
detsember, 16. jaanuar, 20. veebruar, 20. märts ja 17. aprill. Tunnid toimuvad kell
10.20 – 11.00 raamatukogu loengusaalis õp Kaisa Kivi juhendamisel.