Vastuvõtt

Lapse õppima asumiseks Oru Põhikooli I-IX klassis, palume saata digiallkirjastatud avalduse e-posti aadressile kool@orukool.edu.ee.

Paberkandjal avalduse esitamiseks palume eelnevalt ühendust võtta Oru Põhikooli direktoriga telefonil  60 79 148 või 54 34 0007

Uute õpilaste kooli tulekul vajalikud dokumendid kooliõele esitamiseks (võib tuua sekretärile, konfidentsiaalsuse huvides võib panna ümbrikusse):

  1. Tervisealane info ja nõusolekuleht lapsevanematele (palun välja printida ja ära täita).
  2. Perearstilt:
  • 2.1. Arstitõend (esimesse klassi tulevale õpilasel);
  • 2.2. Info eelnevate vaktsineerimiste kohta.

Vaata ka: Oru Põhikooli vastuvõtu üldised tingimused ja kord