Vastuvõtt

Lapse õppima asumiseks Oru Põhikooli I-IX klassis, palume saata digiallkirjastatud avalduse e-posti aadressile kool@orukool.edu.ee.

Paberkandjal avalduse esitamiseks palume eriolukorra tõttu eelnevalt ühendust võtta Oru Põhikooli direktoriga telefonil 60 79 148 või 555 88 335.

Uute õpilaste kooli tulekul vajalikud dokumendid kooliõele esitamiseks (võib tuua sekretärile, konfidentsiaalsuse huvides võib panna ümbrikusse):

  1. Tervisealane info ja nõusolekuleht lapsevanematele (palun välja printida ja ära täita).
  2. Perearstilt: 
  • 2.1. Arstitõend (esimesse klassi tulevale õpilasel);
  • 2.2. Info eelnevate vaktsineerimiste kohta.

Vaata ka: Oru Põhikooli vastuvõtu üldised tingimused ja kord