Roheline kool

Programmi „Roheline Kool“ (Eco-Schools) eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 53000 kooli 67 maalt. 2020. aasta märtsi seisuga osaleb Rohelise Kooli programmis 144 Eesti haridusasutust.

Oru Põhikool liitus programmiga oktoobris 2018. Rohelise Kooli koordinaator on õpetaja Heli Viiul. Lisaks kuuluvad töörühma kooli direktor, majandusjuhataja, infotehnuloog, aednik ja valitud õpilased alates 5. klassist.

Rohelise Kooli programmil on kolm struktuurset elementi: seitsmest sammust koosnev strateegia, käsitletavad teemad ja rohelise lipu taotlemine, kui selle kriteeriumid on täidetud. Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse. Aastas tegeldakse süvitsi vähemalt kolme teemaga.

2021/22. õppeaasta teemad Oru Põhikoolis:

1. Prügi ja jäätmed
2. Vesi
3. Loodus ja elurikkus

Projekti on kaasatud kogu kool. Igal sügisel moodustatakse keskkonnatöörühm, mis käib iga õppeveerand koos koosolekutel. Igal aastal viiakse läbi kooli keskkonnaküsitlus õpilaste ja õpetajate hulgas, mille tulemusel valmib kooli keskkonnaanalüüs ja selle põhjal omakorda tegevuskava käesolevaks õppeaastaks. Tegevuskava täieneb iganädalaselt, kuna keskkonnaharidust lõimitakse õppetöösse pidevalt, toimuvad temaatilised üritused, väljasõidud ja projektid.

Rohelise Kooli töörühma koosseis 2019/20 õppeaastal:

Timo Nikitin – kooli direktor,
Lisette Aava – 7. kl,
Merlin Allas – 9.kl,
Lia Feiman – kokk,
Susanna Kalda – 6. kl,
Kristjan Kaljukivi – 8. kl,
Uku Kesküla – 8. kl,
Kretlin-Lisee Kivistik – 9. kl /protokollija/
Aurora-Johanna Kurrikoff – 6. kl,
Leelo Ludvi – kooli perenaine,
Liisa Lusti – 9. kl,
Marika Mae – huvijuht,
Eliise Massur – 6. kl,
Helena Pedaste – 6. kl,
Hannes Press – 5.kl,
Katriin Randorg – 5.kl,
Tõnis Reinik – it tehnoloog,
Allar Rohtsaar – aednik,
Märten Sokk – 8.kl,
Keily Ethel Tuttelberg – 7.kl,
Rain Thomas Tuttelberg – 5. kl,
Richard Rein Vaks – 7.kl,
Heli Viiul õpetaja /keskkonna töörühma juht/

Oru Põhikooli keskkonnapõhimõtted on:

· Hoia ja väärtusta loodust
· Tunne oma kodukoha loodust
· Ela keskkonda säästvalt
· Viska prügi alati prügikasti
· Hoia kooliümbrus puhas
· Võimalusel kõnni jala või liigu rattaga
· Liigu võimalikult palju looduses
· Vett ja elektrit kasuta säästlikult
· Sorteeri prügi
· Taaskasuta ja säästa erinevaid materjale
· Väldi ühekordseid pakendeid, kilekotte ja nõusid
· Austa teisi kultuure ja traditsioone
· Ole sõbralik ja abivalmis kaaslaste suhtes
· Ole aktiivne kodanik
· Eelista kodumaist toitu

Programmi eesmärgiks on jätkusuutlikult mõtlevate ja keskkonnateadlike inimeste kasvatamine. Väärtustame järjepidevust, et süveneksid ning kinnituksid keskkonnasäästlikud harjumused ja mõttelaad.

Oru Põhikooli Rohelise Kooli projektitegevustega saab kursis olla blogi vahendusel: https://rohelineorupk.blogspot.com/

või Oru Põhikooli Rohelise kooli projekti Facebooki lehel: https://www.facebook.com/groups/305590953424808/

Oru Põhikooli failid Google drives: https://drive.google.com/drive/folders/13BVYMc0pxMkMoCdE8xGC1ue7oRaE52xF

Programmi rahvusvaheline veebileht asub aadressil: http://www.ecoschools.global/