Roheline kool

Oru Põhikool on liitunud ROHELISE KOOLI programmiga.

Rohlise Kooli projekti rahvusvaheliseks nimeks Ecoschools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. UNESCO tunnustab FEEd kui maailma juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 riigist. Eesti liitus programmiga 2016. aastal.

Oru PK Roheline kool Facebookis