Lastevanemate koosolek teisipäeval, 20. septembril kell 18.00 Oru Põhikooli saalis.
Jagame infot alanud õppeaasta kohta.

Kohtumiseni!

Aino Saava
Oru Põhikooli direktor

Kuna on tulnud küsimusi sõidusoodustuste kohta, siis esitame määruse, millest saate lugeda kehtivatest sõidusoodustustest ning sõidukaartide taotlemisest Kose vallas. Juhime tähelepanu, et esmase taotluse esitab kool.

Sõidusoodustusi ja sõidukaarte puudutav määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/419032014007

Oru Põhikooli ringid

Ringide töö praegu käivitub ning täismahus töötavad ringid alates 12.septembrist. Ringide plaanis võib tulla muudatusi, kui nimekirjadesse ei registreeru piisav arv õpilasi (vähemalt 8 – 10 õpilast), jooksvatest muudatustest teavitame, märkides ära muudatuse kuupäeva. Palume lapsevanemal esitada avalduse oma lapse ringides osalemise kohta. Palume avalduse saata direktorile aino@orukool.edu.ee.

Loe edasi

Vabandame vea pärast meiliaadressis.

Korrektne aadress on ott@orukool.edu.ee

Info Oru Põhikooli pikapäevarühma kohta

Pikapäevarühm alustab 5. septembril, pikapäevarühma toitlustamine algab 7. septembril. Pikapäevarühmas söömise eest maksab pere uue kuu alguses esitatud arve alusel Kose Vallavalitsuse arveldusarvele (toidukorra maksumus on 60 eurosenti)

Pikapäevarühm algab peale neljandat tundi, kell 12.30, ning kestab orienteeruvalt kella 16.30-ni. Kui lapsel on vaja kauem koolis olla, saame pakkuda võimalust minna noortetuppa, mille lahtiolekuajad on nähtavad noortetoa uksel või koolis fuajees.

Pikapäevarühmas osalemiseks on vaja esitada avaldus hiljemalt 7. septembril. Ka muudatustest palume teavitada kirjalikult. Avaldused palume tuua kooli klassijuhataja või õppealajuhataja kätte või saata e-posti aadressil ott@orukool.edu.ee.