Austatud lapsevanemad,

 

Olete oodatud kuulama ja kaasa mõtlema teemal

“Aktiivsus- ja tähelepanuhäire – mida see tähendab ja keda see segab”

26. aprillil algusega kell 18.00 Oru Põhikoolis.
Teemat käsitleb Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse eripedagoog Marina Kuuseoja.

Teisipäeval 11. aprillil saab koolis ära anda vanapaberit, mis viiakse taaskasutusse.

LAHTISTE USTE PÄEV Oru Põhikoolis neljapäeval, 16. märtsil.

Alates teisest tunnist on Teil võimalik külastada ainetunde, palume külastussoovist võimalusel teatada e-posti aadressil kool@orukool.edu.ee.

Ennelõunal toimub rahvusvaheline matemaatikaülesannete lahendamise võistlus Känguru.

Kell 12.30 on külakeskuse saalis eesti keele nädala aktus.

Koolipäeva jooksul saate vestelda kooli juhtkonna liikmetega, klassijuhatajate ning õpetajatega ja tutvude kooli erinevate väljapanekutega.

 

Kohtumiseni Oru Põhikoolis!

Oru laste lauluvõistlustel 2017 pääsesid žürii otsusel edasi:

Laura Maria Atonen
Caroline Black
Anastassia Korn
Liisa Lusti
Helena Pedaste
Kristofer Pihkanen
Birgit Plaado
Rasmus Talioja
Karl Markus Tarre

Edu 8. aprillil toimuval Kose lauluvõistlusel!

Head tulevased 1. klassi lastevanemad!

Soovime täpsemalt kavandada järgmise õppeaasta tegevusi ning selleks, et uue õppeaasta algus sujuks, palun Teil esitada avaldus oma lapse Oru Põhikooli 1. klassi õppima asumise kohta 20. märtsiks 2017. aastal.

Täidetud avalduse palume saata e-posti aadressil kool@orukool.edu.ee.

Soovi korral saate avalduse täita Oru Põhikoolis sekretäri või direktori juures.

 

Lugupidamisega,

Aino Saava

Oru Põhikooli direktor

aino@orukool.edu.ee, 6079148, 5030693

Eelkooli tunnid kell 10:20 – 11:05:
16. jaanuar
13. veebruar
13. märts
10. aprill

8. mai õhtul kell 18:00 koos  vanematega.

 

Oru Põhikooli jõulukontsert toimub 19.  detsembril kell 17.30 külakeskuse saalis.