Lastevanemate üldkoosolek

Koosolek toimub Oru Külakeskuse saalis 28. septembril kell 18.00-19.00.
Päevakord:
• Koolijuhi tervitus (M.-M. Aag)
• Kooli hoolekogu tegevuse kokkuvõte (hoolekogu liige)
• Eelmise õppeaasta kokkuvõte; uue õppeaasta plaanid (K. Saadoja)
• Huviharidus (M. Mae)
• Sotsiaalpedagoogi töö meie koolis (K. Raud)
• Jooksvad küsimused

Eelkooli info

Eelkooli õpetaja: Merilin Kautsaar – merilin.kautsaar@orukool.edu.ee

Eelkooli tunnid toimuvad üle nädala esmaspäeviti kell 11.30-12.00.

Eelkooli tundide kuupäevad I poolaastal Eelkooli tundide kuupäevad II poolaastal
10. oktoober 16. jaanuar
24. oktoober 30. jaanuar
7. november 13. veebruar
21. nuvember 27. veebruar
5. detsember 13. märts
  27. märts
  10. aprill
  24. aprill