Pikapäevarühm

E-post: ppr@orukool.edu.ee

Oru Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

 1. Pikapäevarühma moodustamine ja töökorraldus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 38 alusel.
 2. Oru Põhikooli pikapäevarühm alustab tegevust õppeaasta teisest nädalast.
 3. Oru Põhikooli pikapäevarühmas juhendatakse õpilasi õppimisel ja koduste ülesannete täitmisel, arendatakse õpilaste iseseisva töö- ja sotsiaalseid oskusi.
 4. Pikapäevarühma võetakse õpilane vastu lapsevanema avalduse põhjal.
 5. Pikapäevarühmas osalemise muudatustest või loobumisest tuleb teatada kirjalikult vähemalt 1 nädal enne muudatust.
 6. Pikapäevarühma õppimis- ja puhketegevusi ning huviringidesse ja koju saatmist korraldab pikapäevarühma õpetaja.
 7. Pikapäevarühma päevakava:
12.40 – 13.25 Puhketund – arendavad ja mängulised tegevused (võimalusel õues)
13.35 – 14.15 Õppetegevused
14.15 – 14.30 Pikapäeva oode
14.30 – 15.15 Õppe- ja puhketegevused (võimalusel õues); bussidele saatmine ja koju minek
 1. Pikapäevarühma päevakavas võib olla muutusi riiklike pühade ning koolivaheaegade eel, info muudatuste kohta kajastatakse kooli kodulehel ja Stuudiumis.
 2. Huviringides osalevatele pikapäevarühma õpilastele on tagatud söök.
 3. Pikapäevarühma söömine on kell 14.15 – 14.30, söögi eest tasub vanem Kose Vallavalitsuse esitatud arve alusel.
 4. Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

Avaldatud 11.05.2023. Viimati muudetud 26.09.2023.