Järelvalve

Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

Õppeasutuse (Oru Põhikooli) ja pidaja (Kose Vallavalitsuse) nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 73 50 222link opens on new page, e-post hm@hm.eelink opens on new page.

Avaldatud 11.05.2023. Viimati muudetud 11.05.2023.