Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog Kristiina Raud Oru Põhikoolis
Kontakt e-mail: kristiina@kose.ee
Vastuvõtt: E-N 9.00 -16.00

Konsultatsiooniks soovitav aeg eelnevalt kokku leppida.
e-mail: kristiina@kose.ee

tel. (õp. tuba) – 6079 136

 

Sotsiaalpedagoogi töö põhisuunad:

 • Toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset kohanemist koolis ja/või lasteasutuses ning ühiskonnas.
 • Aidata luua toimiv võrgustik lapse paremaks toimetulekuks , edendamaks lapse sotsiaalset ning akadeemilist edu.
 • Luua partnerlussuhe pere ning kooli/lasteaia vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis edendaks lapse sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni.
 • Aidata leia sekkumisi ja ennetusstrateegijaid, mis edendaksid positiivseid haridustulemusi ja arengut kõikidel lastel.

Koolis töötava sotsiaalpedagoogi põhilisemate tööülesannet hulka kuuluvad kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise jälgimine; laste, vanemate ja õpetajate nõustamine; kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine; koolivägivalla ( kiusamine) juhtumite lahendamine ja lepitamine; HEV ( hariduslike erivajadustega) lastele tugiisikuks olemine; sotsiaalsete oskuste õpetamine; koostöö arendamine lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

ÕPILANE, pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Sul on endal mure või kui Sa tead kedagi, kellel on mure ja kes võiks abi vajada.
 • Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla või Sul on probleeme koolis.
 • Sa tahad saada infot last/õpilast puudutavatest seadustest või õigusaktidest
 • Sa tahad arutada edasiõppimisvõimaluste üle.

LAPSEVANEM, pöördu sotsiaalpedagoogi pool, kui:

 • Vajate nõu lapse käitumist ja õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks.
 • Märkate, et koolis esineb koolivägivalda, sõltuvusttekitavate ainete tarvitamise probleeme.
 • Tahate saada infot last/õpilast puudutavatest seadustes või õigusaktidest
 • Tahate nõu pidada lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel.

ÕPETAJA, pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Tundub, et oleks hea konsulteerida kolleegiga õpilase/lapse käitumisviiside  või probleemlahenduste leidmiseks.
 • Soovite teha koostööd koolivägivalla ennetamiseks ja  kõikidele turvalise arengu ja õpikeskkonna edendamiseks.
 • Teate abi vajavast lapsest.

Koostöös peitub edu võti!
Parimate soovidega
Kristiina Raud
Oru Põhikooli sotsiaalpedagoog