Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog Kristiina Raud

Vastuvõtt: E-R  9.00 -15.30

Lapsevanematel  on  vajalik konsultatsiooni aeg eelnevalt kokku leppida.

e-mail: kristiina@kose.ee

Tel. 58861229

 

Sotsiaalpedagoogi töö põhisuunad:

  • Toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset kohanemist koolis ja/või lasteasutuses ning ühiskonnas.
  • Aidata luua toimiv võrgustik lapse paremaks toimetulekuks , edendamaks lapse sotsiaalset ning akadeemilist edu.
  • Luua partnerlussuhe pere ning kooli vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis edendaks lapse sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni.
  • Aidata leia sekkumisi ja ennetusstrateegijaid, mis edendaksid positiivseid haridustulemusi ja arengut kõikidel lastel.

Koolis töötava sotsiaalpedagoogi põhilisemate tööülesannet hulka kuuluvad kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise jälgimine; laste, vanemate ja õpetajate nõustamine; kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine; koolivägivalla ( kiusamine) juhtumite lahendamine ja lepitamine; HEV ( hariduslike erivajadustega) lastele tugiisikuks olemine; sotsiaalsete oskuste õpetamine; koostöö arendamine lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega