Arvutiklassi kodukord

ORU PÕHIKOOLI ARVUTIKLASSI KODUKORD

ÜLDNÕUDED

 1. Arvutiklassis toimuvad arvutiõpetuse ja ringide tunnid vastavalt tunniplaanile, muud ainetunnid vastavalt aineõpetaja poolt planeeritud ajale.
 2. Arvutiklassis on õpilaste kasutuses 20 arvutit, õpetaja ja haridustehnoloogi kasutuses on 2 arvutit.
 3. Tehniliste probleemide ilmnemisel tuleb pöörduda õpetaja või haridustehnoloogi poole.
 4. Arvutiklassis kehtib kooli kodukord. Tahtlikul või korduval reeglite rikkumisel karistatakse kasutajat vastavalt kooli kodukorrale.

ARVUTIKLASSI KASUTAMINE ÕPPETÖÖ AJAL

 1. Arvutiklassis toimuvad tunnid õpetaja või haridustehnoloogi juhendamisel.
 2. Arvutiklassi kasutav õpetaja ning õpilased vastutavad klassi üldise korrasoleku eest.

ARVUTIKLASSI KASUTAMINE TUNNIVÄLISEL AJAL

 1. Õpilasel on õigus arvutiklassi kasutada tunnivälisel ajal õppeülesannete täitmiseks õpetaja või haridustehnoloogi loal ja jälgimisel. Õpilane registreerib arvuti kasutamise.
 2. Pikapäevarühma õpilased on arvutiklassis koos pikapäevarühma õpetajaga.

ARVUTIKLASSI KASUTAMISEGA KAASNEVAD PIIRANGUD

 1. Kool jälgib kasutajate tegevust arvutiklassis, sealhulgas üldiselt ekraanil toimuvat ja külastatavate veebisaitide aadressi ning sisu.
 2. Õpilastel on keelatud muuta või kustutada teiste kasutajate faile ning kaustu. Kooli haridustehnoloog kustutab kasutaja faile kui need on salvestatud valesti, aegunud või põhjendamatult suured.
 3. Arvutiklassis on keelatud tegevused, mis võivad ohustada iseenda ja teiste kasutajate isikuandmete turvalisust.
 4. Arvutiklassis on keelatud süüa ja juua.
 5. Arvutiklassis on keelatud arvuti seadete muutmine ning programmide omavoliline allalaadimine ja installeerimine ning arvutimängude mängimine, va õppimise eesmärgil õpetaja või haridustehnoloogi loal.
 6. Arvutiklassi kasutaja korrastab oma töökoha enne klassist lahkumist.

ARVUTIT  KASUTADES  ÄRA  UNUSTA,  ET  INTERNET  POLE  ANONÜÜMNE  – SINU KÄIKUDEST  JÄÄB  JÄLG  MAHA!

Avaldatud 11.05.2023. Viimati muudetud 11.05.2023.